Folia termokurczliwa – dlaczego warto jej używać?

Firma Pakpoland jest producentem niepalnej i antystatycznej foli górniczej. Folia górnicza UN antistat charakteryzuje się właściwościami antystatycznymi oraz trudnopalnością. Ten specjalistyczny produkt przeznaczony jest do profesjonalnego stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych samodzielnie lub jako element konstrukcji innych wyrobów, a w szczególności:

  • do zabezpieczania rurociągów, przewodów i instalacji podziemnych,
  • w celu wypełnienia pustych przestrzeni w stropie, by zapobiec gromadzeniu się metanu,
  • by zabezpieczyć przed zniszczeniem chodniki przyściankowe, tworzone są w wyrobiskach eksploatacyjnych pasy podsadzkowe.

Niezależne badania potwierdzają właściwości niepalne folii górniczej UN. W wyniku badań stwierdzono najwyższą klasę palności VTM-0[1] wg międzynarodowej normy UL-94. Badania zostały przeprowadzone przez Główny Instytut Górnictwa. Próbki folii podpalano przez 3 sekundy za pomocą palnika Bunsena o mocy 50 W i mierzono czasy ich palenia oraz żarzenia. Na podstawie uzyskanych wyników GIG wskazał, że “Folia górnicza UN – antistat” posiada właściwości niepalne i antystatyczne. Badane próbki dla czasu żarzenia, oraz czasu płomienia wykazały wyniki zerowe.

Krótko mówiąc Pakpoland jest

producentem folii górniczej UN, która jest dość przełomowym produktem w swojej kategorii. Jego wyjątkowość polega na tym, że folia mimo podpalenia po chwili gaśnie. Niepalna folia z firmy Pakpoland znajduje zastosowanie w miejscach objętych zagrożeniem pożarowym, takich jak budowy, zakłady chemiczne czy stacje benzynowe. W takich miejscach może być stosowana do wygradzania miejsc zagrożenia pożarowego i wybuchowego.