Niniejszą stronę internetową administruje Chicago Urban Development sp. z o.o. z siedzibą w Wiskitkach, ul. Spółdzielcza 3 Wiskitki wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096079; Regon 528152014, NIP 8381885139, (dalej „Administrator”), który jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem. 

Z Administratorem można skontaktować się:

 • listownie pod adresem: ul. Spółdzielcza 3, 96-315 Wiskitki
 • telefonicznie: +48-577-911-099
 • mailowo: biuro@cud.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób wskazanych jako osoby do kontaktu i osób reprezentujących kontrahenta Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chicago Urban Development sp. z o.o. z siedzibą w Wiskitkach, ul. Spółdzielcza 3, 96-315 Wiskitki, www.cud.pl, tel. +48-577-911-099
 2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Administratorem na adres email: biuro@cud.pl lub pisemnie na adres siedziby Chicago Urban Development sp. z o.o. 
 3. Pani/Pana dane osobowe są podane przez Pana/Pani Pracodawcę/Mocodawcę i przetwarzane w celu realizacji umowy o współpracę, której Pana/Pani Pracodawca/Mocodawca jest stroną. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f (prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim w tym wypadku jest z potrzeba kontaktu z Państwem w ramach umowy z Pana/Pani Pracodawcą/Mocodawcą bądź jego reprezentacja). 
 4. Przetwarzamy takie dane jak: imię nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy służbowy, adres e-mail służbowy. Dane zostały pozyskane od Pana/Pani Pracodawcy/Mocodawcy. 
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia umowy z Pana/Pani Pracodawcą/Mocodawcą, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa – w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jak również zawarcia i wykonania umowy lub do czasu wyrażenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit f. 
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit f. 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 9. Podanie danych jest wymogiem umownym, bez ich podania realizacja umowy nie będzie możliwa.

 

Przetwarzanie danych w związku z COOKIES na stronie www.cud.pl

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).


Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Przeglądarki komputerowe:

Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl

Opera https://help.opera.com/ru/latest/web-preferences/#cookies

 

Urządzenia mobilne:

Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari (iOS) https://support.apple.com/pl-pl/105082

Windows Phone https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-phone-7-3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb

Usługi społecznościowe / łączone:

(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)

Microsoft https://www.microsoft.com/en/servicesagreement/

Facebook https://www.facebook.com/legal/terms

Google+ https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Usługi udostępniania treści:

Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

Usługi serwowania reklam oraz sieci afiliacyjne:

Google Adsense https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Prowadzenie statystyk:

Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Analytics for Apps:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Usługi inne:

Mapy Google https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/